3 Stjernet CMAS dykker

Kurset køres i klubben, løbende over en sommer og efterår.

Bindende krav

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at
kursisten har før der udstedes et 3-stjernet CMAS dykkercertifikat.
Kursisten skal kunne anvende al relevant flaskedykkerudstyr sikkert og korrekt til dykning
med dekompressionsstop på dybder over 35 meter. Kursisten skal være i stand til på
sikker måde at planlægge, gennemføre og lede dykninger med en gruppe uddannede
dykkere.

Forudsætninger

 1. Kursisten skal være fyldt 16 år ved kursets start
 2. Kursisten skal have CMAS 2-stjernede dykkercertifikat eller PADI Advanced Open
  Water og PADI Rescue certifikater samt praktisk dykkererfaring svarende til hvad
  der kræves ved certificering til CMAS 2-stjernede dykkercertifikat – eller tilsvarende
  viden og færdigheder efter instruktørens vurdering
 3. Kursisten skal have en af Dansk Sportsdykker Forbund godkendt lægeattest, der er
  mindre end 5 år gammel (3 år for kursister over 40 år)
 4. Kursisten skal indenfor det sidste år have deltaget i et førstehjælpskursus godkendt
  af Dansk Førstehjælpsråd.

Viden

Dykkeren skal have en omfattende forståelse af:
• dykkerfysik og – fysiologi, årsager til og symptomer på dykkerrelaterede skader og
sygdomme, samt deres behandling.
• førstehjælp ved dykkerskader og genoplivningsteknik.
• problemer forbundet med dykning til dybder over 30 meter: beregning af luftforbrug og
korrekt anvendelse af dekompressionstabeller.
• udvælgelse af dykkersteder, vurdering af dykkere og sammensætning af hold, samt
planlægning af dyk for en gruppe dykkere.
• principper og metoder anvendt ved undervandsnavigation.
• de grundlæggende principper for godt sømandskab og håndtering af mindre fartøjer.
• Risici knyttet til flora og fauna, lokale forhold og vejrfænomener.
• Love og regler, der omfatter dykkere og dykning.
Dykkerens viden og forståelse af ovenstående områder testes ved en skriftlig multiple
choice prøve udarbejdet af Teknisk Udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund.

Færdigheder

Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af dykkerudstyr konfigureret til dykning
med dekompressionsstop og dykning på dybder over 30 meter.
Dykkeren skal kunne anvende dekompressionstabeller til dykning med
dekompressionsstop og skal være fortrolig med dekompressionsdykning.
Dykkeren skal kunne fungere som turleder og dykkerleder for en gruppe dykkere, der
dykker fra hhv. kutter, gummibåd eller fra stranden.
Dykkeren skal kunne udføre selvredning og makkerredning på dybder fra 10-30 meter.
Dykkeren skal kunne håndtere en nødsituation, både hvad angår iværksættelse af
nødplan med tilkaldelse af ekstern hjælp, og førstehjælp og pleje af den forulykkede.
Dykkeren skal have erfaring fra mindst 50 dykninger i åbent vand. Mindst 20 af dykkene
skal være i intervallet 25-35 meter.
Dykkerens færdigheder kan bedømmes løbende gennem kurset eller ved en egentlig
prøveaflæggelse ved kursets slutning. Uanset om instruktøren vælger den løbende
vurdering eller en afsluttende prøve skal eleven have demonstreret følgende færdigheder i
åbent vand:
• 1500 meter overfladesvømning med finner, maske og snorkel. Dragt kan anvendes
hvis den er neutralt afbalanceret.
• Neddykning til 10 meter med finner, maske og snorkel og ophentning af en tabt
genstand. Dragt kan anvendes hvis den er neutralt afbalanceret.
• 100 meter hurtig svømning med finner, maske og snorkel umiddelbart efterfulgt af
20 meter undervandssvømning. Derpå 10 sekunders vandtrædning fulgt af
neddykning til 3 meter og bjærgning af dukke der vejer 1,5 kg under vandet.
Dukken bjerges 50 meter.
• 1000 meters overfladesvømning på brystet iført fuldt udstyr med ånding gennem
snorkel.
• Ophentning af bevidstløs makker fra dybder mellem 10 og 30 meter efterfulgt af
bjergning i overfladen og ombord eller ilandtagning af forulykkede og demonstration
af genoplivningsteknik og organisering af ulykkesstedet.
• Undervandsnavigation med og uden kompas gennem et helt dyk.
• Håndtering af reb og knob under vand.
• Håndtering af mindre dykkerbåd.
• Lede og deltage i et dyk med tvungen dekompression for en gruppe dykkere.
Dykket planlægges og planen følges.
• Anvendelse af søkort, tidevandstabeller og vejrmeldinger ved udvælgelse af
dykkersteder og planlægning af dyk.
Dansk Sportsdykker Forbund har udarbejdet et vejledende eksempel på et
undervisningsforløb, der sikrer at eleven får lejlighed til at lære og demonstrere den
nødvendige viden og færdigheder. Eksemplet kan ses på de følgende sider.

Det skal specielt bemærkes

• Lektion 3T2 og 3P2 kan erstattes af et speedbådscertifikat eller mere omfattende
certificering indenfor sejlads.
• Lektion 3T3 og 3P3 kan erstattes af Dansk Sportsdykker Forbunds
kompressorkursus
• Lektion 3T4 + 3T5 + 3P4 + 3P5 kan erstattes af Dansk Sportsdykker Forbunds
dykkerlederkursus.
Bindende krav til instruktører, der uddanner CMAS 3-stjernede
sportsdykkere.
Instruktøren skal som minimum have et gyldigt CMAS 2-stjernede instruktørcertifikat.
Uddannelsen skal foregå i en klub under Dansk Sportsdykker Forbund, i et dykkercenter
eller lignende med en skoleaftale med Dansk Sportsdykker Forbund eller i et registreret
CMAS Diving Center.
Instruktøren skal ved sin underskrift godkende at eleven har de nødvendige
forudsætninger for at starte på kurset.
Ved alle dyk, hvor der foregår instruktion eller kontrol af færdigheder, skal instruktøren
være sammen med eleverne i vandet. I bassin kan instruktøren arbejde med op til 4 elever
samtidigt under vandet. Ved instruktions- eller kontroldyk I åbent vand kan instruktøren
højst følge to dykkere – et elev-makkerpar (visuel kontakt). Ved overfladesvømning kan
eleverne følges fra båd.
Intet uddannelsesdyk må være mere end 10 meter dybere end det dybeste dyk kursisten
har gennemført indenfor den sidste måned.
For at et dyk kan tælle med som et erfaringsdyk skal det vare mindst 20 minutter. Der må
maksimalt gennemføres 2 dyk pr. dag under uddannelse.

3 Stjernet CMAS dykker

Kr. 2900
Instruktører:
Ole Jørgensen
balticole@gmail.com
Tilmeld kursus