Bådregler

 1. Kun medlemmer af Frømandsklubben Baltic må anvende/bruge klubbens båd.
 2. Klubbens båd må kun føres af medlemmer, som er godkendt som bådfører.
 3. For at en tur kan gennemføres, skal der være 4 aktive medlemmer, dog kan den ene erstattes af et betalende endagsmedlem. Der skal altid være en godkendt bådfører ombord.
 4. Bådens logbog skal føres.
 5. Brugerne er altid ansvarlig for, at båd og udstyr leveres tilbage i samme stand som ved afhentning. Evt. skader samt bortkommet udstyr skal logbogføres, og meddeles til materialeforvalter.
 6. På ikke planlagte ture betales brændstof, kørsel samt evt. slæbested af deltagerne.
 7. Båden må kun anvendes til rekreativ dykning.
 8. Bådtransport skal altid ske i overensstemmelse med færdselsloven.
 9. Båden kan kun reserveres en dag af gangen, dog med undtagelse af klubbens planlagte ferier.
 10. På ikke planlagte ture, skal der skrives ud til klubbens medlemmer aftenen før, og materialeforvalteren underrettes.
 11. Skader og ulykker på låntageren, samt tredje mand er klubben ikke ansvarlig overfor.
 12. Hvis ture har negativ indvirkning på fremmøde til klubbens andre arrangementer, kan bestyrelsen suspendere ovenstående.
 13. Båden er kasko og ansvarsforsikret og trailer er landevejsforsikret.

Bestyrelsen, april 2024